Kronika z wyjazdu II grupy projektowej do Sligo

 

Mobilność nauczycieli i kadry zarządzającej w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.”


Już niedługo – 7 lipca następna grupa projektowa uda się na dwutygodniowe szkolenie do Irlandii. Projekt został stworzony przez Techniczne Zakłady Naukowe dla stowarzyszenia SASP.

Życzymy grupie owocnej mobilności !


Kronika z wyjazdu I grupy projektowej do Sligo (2)

Mobilność nauczycieli języka angielskiego zawodowego wraz z programem jobshadowing w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Tytuł projektu: „Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.”   Ważnym elementem mobilności nauczycieli języka angielskiego zawodowego była obserwacja szkolnictwa zawodowego w Irlandii. 20-tysięczne Sligo jest ośrodkiem edukacyjnym dla tego regionu kraju. Odwiedziliśmy 3 wiodące instytucje edukacyjne:

  • Education and Training Board – instytucja oferująca kształcenie w zawodach na różnych poziomach oraz praktyki zawodowe.
  • Institute of Technology – uczelnia techniczna kształcąca m.in. przyszłych inżynierów
  • St Angela's College – ucząca m.in. w dziedzinach: ekonomicznej, ochrony zdrowia, gastronomicznej. Instytucja ta kształci też osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedstawiciele tych instytucji oprowadzali nas po swoich szkołach objaśniając ich działalność, kierunki i poziom nauczania, organizację nauczania. Odpowiadali na nasze pytania. Oglądaliśmy doskonale wyposażone pracownie, warsztaty i laboratoria i pracę w nich.

Kronika z wyjazdu I grupy projektowej do Sligo (1)

Mobilność nauczycieli języka angielskiego zawodowego wraz z programem jobshadowing w ramach projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


 
W sobotę 3 lutego 2018 w godzinach późnowieczornych grupa 12 nauczycieli wylądowała na lotnisku w Dublinie w Irlandii. Następnie przyjechaliśmy autokarem do Sligo – miasta znajdującego się na północno-zachodnim wybrzeżu kraju.
   Niedziela przebiegła na zapoznaniu się z przedstawicielami organizacji przyjmującej – Your International Training. Następnie zwiedzaliśmy miasto i odwiedziliśmy siedzibę organizacji.               
   Kolejne dni były przeznaczone na zajęcia szkoleniowe, zapoznanie się z organizacją irlandzkiego systemu kształenia ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Omówiono mechanizmy dostosowujące kształcenie zawodowe do realiów i potrzeb rynku regionalnego, w tym zasad i procedur wprowadzania nowych kierunków kształcenia. Poznawaliśmy specyfikę pracy z młodzieżą w szkole irlandzkiej. Odwiedzaliśmy też warsztaty i laboratoria, w których prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów. Rozmawialiśmy z nauczycielami różnych przedmiotów zawodowych.
   W godzinach popołudniowych odbywały się spotkania uczestników mobilności w ramach ewaluacji bieżącej.

Turniej piłki nożnej halowej o Puchar SASP 2018


Dnia 19 stycznia 2018 r. Górnośląskie Centrum Edukacyjne już po raz 8 gościło drużyny reprezentujące szkoły   zrzeszone w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych.
W imprezie wystąpiło 7 drużyn : Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, Zespół Szkół nr 6 z Jastrzębia Zdroju, Zespół Szkół Budowano- Ceramicznych w Gliwicach, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach oraz Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Najlepszą drużyną turnieju został Zespół Szkół nr 6 z Jastrzębia Zdroju wyprzedzając reprezentację Zespołu Szkół Budowano- Ceramicznych w Gliwicach oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach.


Wszystkim uczestnikom turnieju oraz ich opiekunem dziękujemy za sportową rywalizację i zapraszamy ponownie za rok.

 

 

Turniej piłki nożnej halowej o Puchar SASP 2017


W dniu 01.03.2017 r. na hali sportowej Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach odbył się kolejny turniej piłki nożnej chłopców o puchar Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych.

W imprezie wystąpiło 7 drużyn : 

  • Zespół Szkół Samochodowych z Gliwic,
  • Zespół Szkół Technicznych  Rybnika,
  • Zespołu Szkół nr 6 z Jastrzębia Zdroju, 
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z Jaworzna,
  • Zespół Szkół Budowano- Ceramicznych z Gliwic,
  • Zespół Szkół nr 1 z Kłobucka 
  • oraz gospodarz turnieju Górnośląskie Centrum Edukacyjne z Gliwic


Po zaciętej rywalizacji i rozegraniu łącznie 21 meczy najlepszą drużyną turnieju została drużyna Zespołu Szkół nr 1 z Kłobucka.

Kolejno miejsca drugie i trzecie zajęły szkoły:  Zespół Szkół Technicznych z Rybnika oraz Zespół Szkół nr 6 z Jastrzębia Zdroju.

Serdecznie gratulujemy!!!