Turniej piłki nożnej halowej o Puchar Przewodniczącego SASP wrócił do Gliwic


W dniu 23.02.2024 . na obiekcie hali sportowej Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, po 3 latach nieobecności spowodowanej głownie epidemią koronowirusa, odbył się kolejny turniej piłki nożnej chłopców o puchar Przewodniczącego Stowarzyszenia Aktywnych Szkół ponadgimnazjalnych

W imprezie wystąpiło 8 drużyn : Zespół Szkół Samochodowych z Gliwic, Zespół Szkół Technicznych z Rybnika, Zespół Szkół Budowano- Ceramicznych z Gliwic, Zespół Szkół Informatyczno – Technicznych z Gliwic, Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja z Zawiercia, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Mysłowic, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im.Adama Kocura z Katowic oraz gospodarz turnieju Górnośląskie Centrum Edukacyjne z Gliwic

Po zaciętej rywalizacji i rozegraniu łącznie 18 meczy najlepszą drużyną turnieju została drużyna Zespół Szkół Technicznych z Rybnika.Kolejno miejsca drugie i trzecie zajęły szkoły: Zespół Szkół Samochodowych z Gliwic oraz Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego z Mysłowic.

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom z rywalizację w duchu fair –play oraz mamy nadzieją spotkać się w przyszłym roku na kolejnym turnieju.

 

 


 

 


 

Konkurs Pierwszej Pomocy 2024

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Gliwicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XVI Edycji Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy. Do rywalizacji zapraszamy uczniów szkół (po szkole podstawowej) stowarzyszonych w SASP  oraz  gliwickich szkół zawodowych (technika i branżowe szkoły I stopnia).

 
Celem konkursu jest propagowanie zasad: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczenstwa ratownikow, ratowania zycia, umiejętnosci samodzielnego działania, umiejętnosci wspołdziałania zawodnikow oraz doskonalenie umiejętnosci w tym zakresie.

 ü  Termin konkursu: 27 marca 2024 r., w godzinach 09.00-15.00.

 ü  Drużynę należy zgłosić do dnia 8 marca 2024 r. do godziny 12.00 pisemnie na adres:

 Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 44-100 Gliwice

 lub telefonicznie pod numer tel. /fax. : 32 232-03-74 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 ü  Koszt udziału w Konkursie wynosi 25 zł od uczestnika (50zł od drużyny).    

üWpłaty należy dokonać na konto: 

      Bank Millennium SA 69 1160 2202 0000 0005 0802 1348 i proszę dopisać „Darowizna na konkurs             z Pierwszej Pomocy”  a dowód wpłaty przesłać do 12 marca 2024r. na adres organizatora podany wyżej.

 ü  W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres szkoły oraz numer telefonu kontaktowego, dane uczestników (drużyna to dwóch uczniów), imię i nazwisko opiekuna/nów

 ü  Każda drużyna powinna posiadać apteczkę – torbę sanitarną zawierającą standardowe wyposażenie.

 ü  Drużyny przyjeżdżają na konkurs z opiekunem.

 ü  Organizator zapewnia wszystkim drużynom dyplomy i poczęstunek.

 ü  Drużyna, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma puchar.

 ü  Organizator nie podaje obowiązującej literatury (źródeł) z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, obowiązywać będą aktualne, najnowsze zasady.

 
 
Zadaniem drużyny będzie indywidualne  udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu  I pomocy  oraz praktyczne (drużynowe) wykonanie pierwszej pomocy poszkodowanym na wcześniej
 przygotowanych stanowiskach. Suma zdobytych punktów z testu wiedzy i punktów z praktycznego wykonania pierwszej pomocy na stanowisku decydować będzie o zajętym miejscu w konkursie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych), opiekuna szkolnego, koordynatora konkursu na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z konkursem. 

 1.   Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i publikacje wizerunku .

 2.   Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej przez niego szkoły w celu publikowania informacji (także w mediach) o wynikach konkursu.

 3.   Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

 4.   Załączniki

 Regulamin konkursu (załącznik nr 1),

 Karta zgłoszenia uczestników do konkursu (załącznik nr 2),

Wzory zgód na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku umieszczone (załącznik nr 3)

 

 


 

Konferencja 22.02.2024