17 kwietnia 2015 r w godzinach 09.00-15.00 w Zesoleł Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach odbyła się  XII Edycja Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy.

Do rywalizacji zapraszono uczniów szkół ponadgimnazjalnych stowarzyszonych w SAPS  oraz  gliwickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych (technika i zasadnicze szkoły zawodowe).

            Celem konkursu było propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie.


 

           

  V Konferencja Dyrektorów

 Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych

 i Śląsk iego Stowarzyszenia Dyrektorów CKU i CKP

„Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego”

  21- 22.04.2015r.

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe

„Halniak” Istebna