Zarząd Stowarzyszenia SASP

 

Przewodniczący:  Bogumiła Kluszczyńska - Dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach
Z-ca Przewodniczącego:  Aldona Skubiszewska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach
Skarbnik:  Jacek Płowiec  - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach

 Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:  Anna Chrobaczek - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Tychach
Członek komisji:  Robert Karlik  - Dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej
Członek komisji: Mirosław Kowalski - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach