Konkurs Pierwszej Pomocy

20 lat temu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach zrodził się pomysł zorganizowania konkursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zrzeszonych w SASP.

Celem konkursów było i jest propagowanie zasad: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa ratowników, ratowania życia, umiejętności samodzielnego działania, umiejętności współdziałania zawodników oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

W konkursach uczestniczą szkoły z województwa śląskiego zrzeszone w Stowarzyszeniu, konkursy te i ich wysoki poziom zawsze cieszą się dużą popularnością. Od 2013 roku organizatorem tego konkursu jest Zespół Szkół Budowlano–Ceramicznych w Gliwicach i w dniu 05.04.2023r. odbyła się XV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy, w której wzięły udział drużyny ze szkół z Gliwic, Mikołowa, Rybnika, Kłobucka.

Zadaniem dwuosobowej drużyny było praktyczne udzielenie pierwszej pomocy na przygotowanych wcześniej stanowiskach z typowymi urazami powstałymi podczas wypadków przy pracy.

Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna z ZSB-C w składzie: Marta Karolczyk i Paulina Harensa, drugie miejsce drużyna z Zespołu Szkół nr 1 z Kłobucka w składzie: Oliwia Gazda, Oliwier Spałek i trzecie miejsce drużyna z Zespołu Szkół Technicznych z Mikołowa w składzie: Mikołaj Skorupa, Karol Siewior.

Za miejsca od 1-3 uczestnicy otrzymali puchary i dyplomy, a za pozostałe miejsca pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy zwycięskim drużynom dużej wiedzy i umiejętności oraz ich opiekunom za profesjonalne przygotowanie młodzieży do konkursu.

Do zobaczenia za rok.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________