Your International Training

   FBD House, Spa Square

Mallow Co. Cork

                                                                                                                                     Ireland

                                                                                                                  Tel: +353874160651

                                                                                Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Harmonogram mobilności wraz z programem job shadowing

 

Dla Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Gliwicach

Uczestnicy: 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych

Data: 16/02/2019 – 02/03/2019

 

1 dzień sobota 16. 02. 2019 r.

Przylot do Irlandii, transfer do Mallow Your International Training

Przywitanie przez pracowników firmy YIT

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami organizacji przyjmującej
Przedstawienie programu job shadowing oraz programu kulturowego

 

2 dzień niedziela 17. 02. 2019 r.

Zapoznanie  uczestników z organizacją irlandzkiego systemu kształcenia zawodowego oraz systemem zarządzania w irlandzkich szkołach.

Omówienie mechanizmów dostosowujących kształcenie zawodowe do realiów i potrzeb rynku regionalnego, w tym szczególnie zasad i procedur wprowadzania nowych kierunków kształcenia.

Wizyta w Mallow College of Further Education (CIT) – miejscu, w którym będzie odbywał się job shadowing.

Spotkanie z przedstawicielami szkoły - zapoznanie się z zakresem działalności szkoły, omówienie programów nauczania, analiza form współpracy międzynarodowej szkoły i sposobów jej wykorzystywania na rzecz poprawy jakości  kształcenia zawodowego, zapoznanie z infrastrukturą szkoły w tym wyposażeniem pracowni przedmiotów zawodowych oraz stosowanymi pomocami dydaktycznymi, sprzętem, urządzeniami i oprogramowaniem specyficznym dla zawodu, sposobami ich pozyskania oraz warunkami i zasadami efektywnego ich wykorzystania, spotkanie z kadrą kierowniczą szkoły oraz przydzielenie każdemu nauczycielowi mentora – nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

3 dzień poniedziałek 18.02 2019 r.

Job shadowing – 6 godzin

 

Każdemu uczestnikowi (nauczycielowi) zapewniona zostanie opieka indywidualnego opiekuna (mentora) 1:1

 

Każdy uczestnik będzie towarzyszył w pracy pojedynczemu nauczycielowi, obserwował warsztat pracy profesjonalisty w zawodzie danej branży, wykonywał różne czynności pod jego kierunkiem z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, zapoznawał się z obowiązującymi procedurami.

Dzięki zaangażowaniu indywidualnych mentorów uczestnik projektu będzie mógł otrzymać potrzebne wyjaśnienia. Poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w szkole irlandzkiej.

Obserwacja działań, podpatrywanie swego mentora na określonym stanowisku (podczas zajęć praktycznych realizowanych przez nauczyciela), zapoznanie się z programem nauczania w szkole partnerskiej, poznanie metod nauczania przedmiotu, nauczanie wzajemne, wspólna praca z doświadczonym pracownikiem, wizyta z nauczycielem w laboratorium/warsztacie, w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów, zapoznanie się ze sposobami oceniania uczniów w danej szkole, obserwacja nauczania oraz używania języka angielskiego zawodowego oraz wdrażania technologii informacyjnych oraz sposobów ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w klasach (udział w obserwacji kilku lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

rozmowa z nauczycielem (mentorem) i nauczycielami pokrewnych przedmiotów – możliwość zapoznania się z językiem z dziedziny branżowej, uzyskanie informacji na temat egzaminów końcowych, sprawdzenie czy istnieją działania interdyscyplinarne i czy nauczyciele je realizują

Nauczyciele + opiekun YIT SPOTKANIE  uczestników mobilności  w ramach ewaluacji bieżącej

 

4 dzień wtorek 19. 02. 2019 r.

 

Job shadowing – 6 godzin

Wizyta w Narodowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Irlandii – (FÁS Training Centres). Uczestnicy projektu zostaną oprowadzenie po ośrodku, będą mogli spotkać się z nauczycielami szkolącymi przyszłych inżynierów w różnych dziedzinach oraz kadrą zarządzającą szkoły.

FAS -Jest to  irlandzki organ zatrudnienia, który promuje możliwości pracy i szkolenia dla uczniów, absolwentów i profesjonalistów. Tu odbywają się wszelkie szkolenia zawodowe.

Towarzyszenie w pracy pojedynczemu nauczycielowi przedmiotów zawodowych
wg branży 1:1

poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w szkole irlandzką

obserwacja działań, podpatrywanie swego mentora na określonym stanowisku (podczas zajęć praktycznych realizowanych przez nauczyciela)

zapoznanie się z programem nauczania w szkole partnerskiej, poznanie metod nauczania przedmiotu, nauczanie wzajemne, wspólna praca z doświadczonym pracownikiem

wizyta z nauczycielem w laboratorium w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów

zapoznanie się ze sposobami oceniania uczniów w danej szkole

obserwacja nauczania i wdrażania technologii informacyjnych oraz sposobów ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w klasach (udział w obserwacji kilku lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

rozmowa z nauczycielem (mentorem) i nauczycielami pokrewnych przedmiotów – możliwość zapoznania się z językiem z dziedziny branżowej, uzyskanie informacji na temat egzaminów końcowych,

sprawdzenie czy istnieją działania interdyscyplinarne i czy nauczyciele je realizują

 

5 dzień środa 20. 02. 2019 r.

 

Towarzyszenie w pracy pojedynczemu nauczycielowi przedmiotów zawodowych
wg branży 1:1

poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w szkole irlandzką

obserwacja działań, podpatrywanie swego mentora na określonym stanowisku (podczas zajęć praktycznych realizowanych przez nauczyciela)

zapoznanie się z programem nauczania w szkole partnerskiej, poznanie metod nauczania przedmiotu, nauczanie wzajemne, wspólna praca z doświadczonym pracownikiem

wizyta z nauczycielem w laboratorium w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów

zapoznanie się ze sposobami oceniania uczniów w danej szkole

obserwacja nauczania i wdrażania technologii informacyjnych oraz sposobów ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w klasach (udział w obserwacji kilku lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

rozmowa z nauczycielem (mentorem) i nauczycielami pokrewnych przedmiotów – możliwość zapoznania się z językiem z dziedziny branżowej, uzyskanie informacji na temat egzaminów końcowych,

sprawdzenie czy istnieją działania interdyscyplinarne i czy nauczyciele je realizują

 

6 dzień czwartek 21. 02. 2019 r.

 

Towarzyszenie w pracy pojedynczemu nauczycielowi przedmiotów zawodowych
wg branży 1:1

poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w szkole irlandzką

obserwacja działań, podpatrywanie swego mentora na określonym stanowisku (podczas zajęć praktycznych realizowanych przez nauczyciela)

zapoznanie się z programem nauczania w szkole partnerskiej, poznanie metod nauczania przedmiotu, nauczanie wzajemne, wspólna praca z doświadczonym pracownikiem

wizyta z nauczycielem w laboratorium w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów

zapoznanie się ze sposobami oceniania uczniów w danej szkole

obserwacja nauczania i wdrażania technologii informacyjnych oraz sposobów ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w klasach (udział w obserwacji kilku lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

kurs języka angielskiego – 4 godziny

 

7 dzień piątek 22. 02. 2019 r.

 

Towarzyszenie w pracy pojedynczemu nauczycielowi przedmiotów zawodowych
wg branży 1:1

poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w szkole irlandzką

obserwacja działań, podpatrywanie swego mentora na określonym stanowisku (podczas zajęć praktycznych realizowanych przez nauczyciela)

zapoznanie się z programem nauczania w szkole partnerskiej, poznanie metod nauczania przedmiotu, nauczanie wzajemne, wspólna praca z doświadczonym pracownikiem

wizyta z nauczycielem w laboratorium w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów

zapoznanie się ze sposobami oceniania uczniów w danej szkole

obserwacja nauczania i wdrażania technologii informacyjnych oraz sposobów ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w klasach (udział w obserwacji kilku lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

kurs języka angielskiego – 4 godziny

Spotkanie wszystkich uczestników w ramach ewaluacji bieżącej

 

8 dzień sobota 23. 02. 2019 r.

 

Realizacja programu kulturowego – wycieczka Cliffs of Moher lub Ardmore Cliffs

 

9 dzień niedziela 24. 02. 2019 r.

 

Czas wolny

 

 

 

 

10 dzień poniedziałek  25. 02. 2019 r.

 

Towarzyszenie w pracy pojedynczemu nauczycielowi przedmiotów zawodowych
wg branży 1:1

poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w szkole irlandzką

obserwacja działań, podpatrywanie swego mentora na określonym stanowisku (podczas zajęć praktycznych realizowanych przez nauczyciela)

zapoznanie się z programem nauczania w szkole partnerskiej, poznanie metod nauczania przedmiotu, nauczanie wzajemne, wspólna praca z doświadczonym pracownikiem

wizyta z nauczycielem w laboratorium w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów

zapoznanie się ze sposobami oceniania uczniów w danej szkole

obserwacja nauczania i wdrażania technologii informacyjnych oraz sposobów ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w klasach (udział w obserwacji kilku lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

kurs języka angielskiego – 2 godziny

 

11 dzień wtorek 26. 02. 2019 r.

 

poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w szkole irlandzką

obserwacja działań, podpatrywanie swego mentora na określonym stanowisku (podczas zajęć praktycznych realizowanych przez nauczyciela)

zapoznanie się z programem nauczania w szkole partnerskiej, poznanie metod nauczania przedmiotu, nauczanie wzajemne, wspólna praca z doświadczonym pracownikiem

wizyta z nauczycielem w laboratorium w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów

zapoznanie się ze sposobami oceniania uczniów w danej szkole

obserwacja nauczania i wdrażania technologii informacyjnych oraz sposobów ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w klasach (udział w obserwacji kilku lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

rozmowa z nauczycielem (mentorem) i nauczycielami pokrewnych przedmiotów – możliwość zapoznania się z językiem z dziedziny branżowej, uzyskanie informacji na temat egzaminów końcowych,

sprawdzenie czy istnieją działania interdyscyplinarne i czy nauczyciele je realizują

wymiana doświadczeń polskiego nauczyciela ze specjalistą ze szkoły irlandzkiej, przykłady dobrych praktyk, nawiązanie przydatnych kontaktów które mogą przełożyć się na sukcesy w pracy

 

12 dzień środa 27. 02. 2019 r.

 

Towarzyszenie w pracy pojedynczemu nauczycielowi przedmiotów zawodowych
wg branży 1:1

poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w szkole irlandzką

obserwacja działań, podpatrywanie swego mentora na określonym stanowisku (podczas zajęć praktycznych realizowanych przez nauczyciela)

zapoznanie się z programem nauczania w szkole partnerskiej, poznanie metod nauczania przedmiotu, nauczanie wzajemne, wspólna praca z doświadczonym pracownikiem

wizyta z nauczycielem w laboratorium w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów

zapoznanie się ze sposobami oceniania uczniów w danej szkole

obserwacja nauczania i wdrażania technologii informacyjnych oraz sposobów ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w klasach (udział w obserwacji kilku lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

rozmowa z nauczycielem (mentorem) i nauczycielami pokrewnych przedmiotów – możliwość zapoznania się z językiem z dziedziny branżowej, uzyskanie informacji na temat egzaminów końcowych,

sprawdzenie czy istnieją działania interdyscyplinarne i czy nauczyciele je realizują

 

13 dzień czwartek 28. 02. 2019  r.

 

Towarzyszenie w pracy pojedynczemu nauczycielowi przedmiotów zawodowych
wg branży 1:1

poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w szkole irlandzką

obserwacja działań, podpatrywanie swego mentora na określonym stanowisku (podczas zajęć praktycznych realizowanych przez nauczyciela)

zapoznanie się z programem nauczania w szkole partnerskiej, poznanie metod nauczania przedmiotu, nauczanie wzajemne, wspólna praca z doświadczonym pracownikiem

wizyta z nauczycielem w laboratorium w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów

zapoznanie się ze sposobami oceniania uczniów w danej szkole

obserwacja nauczania i wdrażania technologii informacyjnych oraz sposobów ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w klasach (udział w obserwacji kilku lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

kurs języka angielskiego – 2 godziny

 

14 dzień piątek 01. 03. 2019 r.

 

rozmowa z nauczycielem (mentorem) i nauczycielami pokrewnych przedmiotów – możliwość zapoznania się z językiem z dziedziny branżowej, uzyskanie informacji na temat egzaminów końcowych,

sprawdzenie czy istnieją działania interdyscyplinarne i czy nauczyciele je realizują

wymiana doświadczeń polskiego nauczyciela  ze specjalistą ze szkoły irlandzkiej, przykłady dobrych praktyk, nawiązanie przydatnych kontaktów, które mogą przełożyć się na późniejsze sukcesy w pracy

Spotkanie wszystkich uczestników mobilności  w ramach ewaluacji, rozdanie certyfikatów

 

15 dzień sobota 02. 03. 2019 r.

 

Wylot do Polski

 

 

 

Program zaproponowanych przez  Your International Training został zatwierdzony do realizacji prze Koordynatora.

 

 

Organizacja wyjazdu