Kronika z wyjazdu I grupy projektowej do Sligo (1)

Mobilność nauczycieli języka angielskiego zawodowego wraz z programem jobshadowing w ramach projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


 
W sobotę 3 lutego 2018 w godzinach późnowieczornych grupa 12 nauczycieli wylądowała na lotnisku w Dublinie w Irlandii. Następnie przyjechaliśmy autokarem do Sligo – miasta znajdującego się na północno-zachodnim wybrzeżu kraju.
   Niedziela przebiegła na zapoznaniu się z przedstawicielami organizacji przyjmującej – Your International Training. Następnie zwiedzaliśmy miasto i odwiedziliśmy siedzibę organizacji.               
   Kolejne dni były przeznaczone na zajęcia szkoleniowe, zapoznanie się z organizacją irlandzkiego systemu kształenia ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Omówiono mechanizmy dostosowujące kształcenie zawodowe do realiów i potrzeb rynku regionalnego, w tym zasad i procedur wprowadzania nowych kierunków kształcenia. Poznawaliśmy specyfikę pracy z młodzieżą w szkole irlandzkiej. Odwiedzaliśmy też warsztaty i laboratoria, w których prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów. Rozmawialiśmy z nauczycielami różnych przedmiotów zawodowych.
   W godzinach popołudniowych odbywały się spotkania uczestników mobilności w ramach ewaluacji bieżącej.