Kronika z wyjazdu I grupy projektowej do Sligo (2)

Mobilność nauczycieli języka angielskiego zawodowego wraz z programem jobshadowing w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Tytuł projektu: „Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.”   Ważnym elementem mobilności nauczycieli języka angielskiego zawodowego była obserwacja szkolnictwa zawodowego w Irlandii. 20-tysięczne Sligo jest ośrodkiem edukacyjnym dla tego regionu kraju. Odwiedziliśmy 3 wiodące instytucje edukacyjne:

  • Education and Training Board – instytucja oferująca kształcenie w zawodach na różnych poziomach oraz praktyki zawodowe.
  • Institute of Technology – uczelnia techniczna kształcąca m.in. przyszłych inżynierów
  • St Angela's College – ucząca m.in. w dziedzinach: ekonomicznej, ochrony zdrowia, gastronomicznej. Instytucja ta kształci też osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedstawiciele tych instytucji oprowadzali nas po swoich szkołach objaśniając ich działalność, kierunki i poziom nauczania, organizację nauczania. Odpowiadali na nasze pytania. Oglądaliśmy doskonale wyposażone pracownie, warsztaty i laboratoria i pracę w nich.